Jak spersonalizować?

PERSONALIZACJA (wykonujemy następujące personalizacje):
– Pary Młodej,
– miejsca i daty ślubu oraz przyjęcia weselnego,
– numerów telefonów przy potwierdzeniu przybycia,
– na życzenie pozostawiamy wykropkowane miejsce do samodzielnej personalizacji gości

Każda personalizacja jest Gratis!
Ewentualna zmiana treści zaproszenia Gratis!

1. Treść zaproszenia.
Proponujemy wybór z pośród kilku naszych treści zaproszeń, jednak jeśli żadne nie przypadnie do gusty to prosimy o podesłanie nam na maila treści w wersji edytowalnej i ostatecznej (prosimy pamiętajcie, że za podesłane błędy od Was w treści nie ponosimy odpowiedzialność, jednak zawsze podsyłamy wnętrza zaproszeń i innych materiałów do akceptacji).

2. Jak przesłać do nas treści?
Treści należy przesłać w pliku Word, edytowalny PDF (lub jako inny, edytowalny plik tekstowy), z zachowaniem zasady jeden wiersz (na liście) na jedno zaproszenie/winietkę. Prosimy słać na e-mail: dekoracje.plus@o2.pl

3. Warto pomyśleć o zaproszeniach wykropkowanych?
Zamówienie kilku zaproszeń z wykropkowanymi miejscami na wpisanie gości jest zazwyczaj dobrym pomysłem – najczęściej okazują się przydatne.

4. Odmiana listy gości?
– prosimy o przesłanie listy gości w ODMIENIONEJ FORMIE tak jak ma to wyglądać w zaproszeniu,
– jeśli mamy użyć zwrot grzecznościowy przy danej osobie/osobach jak np. Sz.P. lub Kochanych Rodziców, Kochaną Babcię…etc to prosimy o zamieszczenie tego zwrotu w danym wersie przed tymi osobami.
– jeśli tekst zaproszenia wymaga formy mianownikowej, np. „Mamy nadzieję, iż Sz.P. Lucyna i Tomasz Kowalscy zaszczycą swą obecnością uroczystość zawarcia związku małżeńskiego przez…’ – przesyłamy listę gości nieodmienioną;
– do winietek – przesyłamy listę gości nieodmienioną.

5. Forma listy:
– lista nie powinna być pisana drukowanymi literami
– bez umieszczenia w tabelkach
– nie wstawiamy przecinków, średników ani innych znaków na końcu wiersza
– lista jest wstawiana automatycznie, na zaproszeniu będzie więc dokładnie taki tekst, jaki Państwo prześlecie w liście nie piszemy skrótami!!!
– radzimy sprawdzić listę pod kątem ewentualnych literówek – PRACOWNIA nie ponosi odpowiedzialności za błędy w przesłanych listach, sorry!

6. Zaproszenia dla rodziców:
– prosimy każdorazowo przy podawaniu listy gości o zaznaczenie swoich rodziców byśmy mogli dopasować indywidualnie treść zaproszenia dla Nich (można dopisać nawet sformułowanie ….serdecznie zapraszają Kochanych Rodziców)

Pamiętaj! Jeśli masz jakieś pytania pisz i dzwoń do nas:
e-mail: dekoracje.plus@o2.pl
TEL:  533 311 129